Yarışma Kılavuzu

Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayarak daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmak ve yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmaktadır.
 • Yarışmanın konusu "bağımlılık" olup yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrenciler tarafından görsel ve edebi kategorilerde hazırlanan eserler arasında yapılacaktır.
 • Yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarından; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, hikâye, deneme veya anı alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir.
 • Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okullara iletilecektir. Ayrıca afişler okulların e-posta adreslerine dijital ortamda gönderilecektir. Bu afişler okullarda görünür yerlere asılarak öğrencilere yarışmanın duyurusu yapılacaktır.
 • Öğrenciler eserlerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine, 3. maddede belirtilen takvim dâhilinde teslim edeceklerdir.
 • Okulların e-okul sisteminde kayıtlı olan e-posta adreslerine her okul için ayrı ayrı açılmış kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecek ve öğrencilerden gelen eserler, komisyon tarafından sisteme giriş yapılacaktır.
 • E-okul sisteminde e-posta adresi olmayan (ya da güncel olmayan) okullar aşağıda belirtilen iletişim adresine bilgilendirmede bulunduktan sonra kullanıcı adı ve şifresi alabileceklerdir.
 • Yarışma ile ilgili ilk değerlendirme okullarda kurulacak komisyon aracılığıyla yapılarak görsel ve edebi kategorilerinde okul birincileri seçilecektir. Okula yapılan tüm başvurulara ait bilgiler (öğrenci bilgileri, eser bilgiler vb.) komisyon tarafından snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme girilecek ve eserler sisteme yüklenecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme aktarılan eserler arasından edebi ve görsel kategorilerinde okul birincileri seçilerek ilçe milli eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. Okul birincisi seçilen görsel eser, sisteme yüklenecek ayrıca orijinali de ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. Okul birincisi seçilen edebi eser sadece sisteme yüklenecek orijinal hali okulda kalacaktır.
 • İkinci değerlendirme; ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından yapılarak her kademe için (ilkokul, ortaokul ve lise) görsel ve edebi kategorilerinde ilçe birincileri seçilecektir. İlçe birincisi seçilen eserler, komisyonca snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranına gönderilecektir. İlçe birincisi seçilen görsel eser, sisteme yüklenecek ayrıca orijinali de il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. İlçe birincisi seçilen edebi eser, sadece sisteme yüklenecek ve eserin orijinal hali il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmeyecektir.
 • Üçüncü değerlendirme; il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından yapılarak her kademe için (ilkokul, ortaokul ve lise) görsel ve edebi kategorilerde il birincileri seçilecektir. İl birincisi seçilen eserler, ilgili personelce snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden Yeşilay Genel Müdürlüğünün değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. İl birincisi seçilen görsel eser, sisteme yüklenecek olup ayrıca orijinalleri de il milli eğitim müdürlükleri tarafından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu Fatih/İSTANBUL adresine gönderilecektir. Edebi eserler sadece sisteme yüklenecek ve eserlerin orijinal hali Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilmeyecektir.
 • Dördüncü değerlendirme; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinde, Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılarak kademe ve kategorilere göre ülke çapında birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler belirlenecektir.
Başvuru tarihleri
25.12.2017-16.02.2018

Okul müdürlüklerince eserlerin sisteme girilmesi
25.12.2017 - 16.02.2018

Sistem üzerinden okul birincilerinin seçilmesi ve okul birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi için tarih aralığı
19.02.2018 - 04.03.2018

İlçe milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden, okullardan gelen eserler arasından ilçe birincilerinin seçilmesi ve ilçe birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi için tarih aralığı
05.03.2018 - 12.03.2018

İl milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden, ilçelerden gelen eserler arasından il birincilerinin seçilmesi
19.03.2018 - 23.03.2018

İl birincileri ödül töreni tarih aralığı
26.03.2018 - 06.04.2018

İl birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine teslim edilmesi için tarih aralığı
09.04.2018 - 14.04.2018

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezince il birincilerine ödül ödemelerinin yapılması
26.03.2018 - 06.04.2018

Ülke çapında dereceye giren eserlerin belirlenmesi
Edebi Eserlerin Değerlendirmesi (02.04.2018 - 06.04.2018)
Görsel Eserlerin Değerlendirilmesi (16.04.2018 - 20.04.2018)


Yarışma sonuçlarının açıklanması ve büyük ödül töreni
04.05.2018

 • Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecektir. Eserlerin, grup, sınıf, okul vb. adına hazırlanmasında başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya bu kılavuzun 3. maddesinde belirtilen takvimde belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamadığı belirlenen eserler değerlendirme dışında bırakılacaktır.
 • Katılımcılar iki kategoride de başvuru yapabileceklerdir. Görsel ve edebi kategorilerinin her birine en fazla bir eserle başvuru yapılabilecektir.
 • Tüm başvurular snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilecek ve sonrasında sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcıların edebi ve görsel kategorideki başvuruları, okullarda kurulan komisyonca, snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Değerlendirmeler, komisyonlarca gerçekleştirilecek ve değerlendirme sonrası komisyon tutanakları/raporları snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme yüklenecektir.
 • Eserler dereceye girip girmediğine bakılmaksızın yarışmacıya iade edilmeyecek ve teslim tarihinden itibaren eserlerin tüm imtiyazı Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir. İllerde ödül törenleri sonrası dereceye giremeyen eserler Yeşilay şubelerince muhafaza edilecektir. Şubelerin olmadığı illerde il milli eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacak; eserlerin başka yerlerden kopyalanması durumunda ödülün iptali gerçekleştirilecektir.
Görsel kategorideki eserler bağımlılık konulu afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarında olacaktır.

 • Resim: Görsel kategoriye resim alanında katılacak olan eserler 35x50 cm boyutunda resim kâğıdı, fon kâğıdı veya tuval üzerine serbest teknikte yapılabilecektir. Resimler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. İlçe ve illerde ise sadece dereceye giren öğrencilerin resimleri, tarayıcı ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren resimler paspartu yapılarak iki karton mukavva arasında gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, paspartu yapılmayan ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Resimlerin ön yüzünde kesinlikle herhangi bir yazı, bilgi vb. olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  - Adı-soyadı,
  - Sınıfı ve Okulu
  - İlçesi ve İli
  eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.
 • Karikatür: Görsel kategoriye karikatür alanında katılacak olan eserler 35x50 ölçüsündeki kâğıda serbest teknikte elle çizilmiş eserler olacaktır. Karikatürler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. İl ve ilçelerde sadece dereceye giren öğrencilerin karikatürleri, tarayıcı ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren karikatürler paspartu yapılarak iki karton mukavva arasında ilçeye gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, paspartu yapılmayan ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Karikatürlerin ön yüzünde kesinlikle herhangi bir yazı, bilgi vb. olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  - Adı-soyadı,
  - Sınıfı ve Okulu
  - İlçesi ve İli
  eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.
 • Afiş: Görsel kategoriye afiş alanında katılacak olan eserler 50x70 cm boyutunda olacak ve serbest teknikle hazırlanacaktır. Afişler bilgisayar ortamında da hazırlanabilecektir. Eserler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. İl ve ilçelerde ise sadece dereceye giren öğrencilerin afişleri tarayıcı ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren eserler, mukavva, kontrplak vb. zemin üzerine yapıştırılmış ve kenarsız olarak hazırlanıp iki karton mukavva arasında gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, mukavva, kontrplak vb. zemin üzerine yapıştırılmamış ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir. Afişlerin ön yüzünde herhangi bir yazı, bilgi vb. olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  - Adı-soyadı,
  - Sınıfı ve Okulu
  - İlçesi ve İli
  eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.
 • Kısa Video: Video, azami 140 saniye uzunluğunda ve sosyal medyada yayınlanabilecek şekilde çekilecektir. Sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi amaçlara hizmet eden ve firma adı kullanan eserler yarışma dışı kalacaktır. Videoda çekilen görüntüler herhangi bir yerden alıntı olmamalıdır. Bu maddede yer alan kriterlere ve genel şartlara uymadığı tespit edilen videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Çekim tekniği serbesttir. Videoların gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması gerekmektedir. Teknik kalite düşüklüğü sebebiyle anlaşılmayan videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Çekilen videolar, okullarda bilgisayar ortamında sisteme yüklenecektir. İl ve ilçelerde ise sadece dereceye giren öğrencilerin videoları, yine aynı şekilde bilgisayardan sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren videolar USB bellek veya CD/DVD ortamında zarf içinde teslim edilecektir. Zarfın üstüne öğrencinin;
  - Adı-soyadı,
  - Sınıfı ve Okulu
  - İlçesi ve İli
  eksiksiz bir şekilde yazılacaktır.
 • Şiir: Eserler, hece veya serbest ölçüyle, A4 kâğıda, "Times New Roman" yazı karakteri, 11 punto ebadı ve tek satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılacaktır. Şiir yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacak, tamamen özgün olacak ve bir sayfayı geçmeyecektir. Şiirler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Kompozisyon, Makale, Öykü, Deneme, Anı: Eserler, A4 kâğıda, "Times New Roman" yazı karakteri, 12 punto ebadı ve 1,15 satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılacaktır. Eserler yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacaktır. Eserler tamamen özgün olacak ve 4 (dört) sayfayı geçmeyecek şekilde tek yüze yazılacaktır. Her sayfaya sayfa numarası verilecektir. Eserler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
Okul değerlendirmeleri okul müdürlüğü tarafından kurulacak en az üç kişiden oluşan bir komisyonca yapılacaktır. İlkokullarda resim ve Türkçe öğretmeninin olmadığı durumlarda komisyon sınıf öğretmenlerinden oluşturulacaktır. Ortaokul ve lise düzeyinde komisyonda en az 1 (bir) resim ve 1 (bir) Türkçe veya Edebiyat Öğretmeni Bulunacaktır.

Komisyon tarafından okulda edebi ve görsel kategoriden, okul birincisi seçilen eserler, 3. maddede belirtilen takvim dahilinde snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme girişleri yapılarak, görsel kategoride dereceye giren eserlerin aslını resmi yollarla ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderimi sağlanacaktır. Komisyon tutanakları da sisteme girilecektir. Eserlerin hasar görmeden ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesinden okul müdürlüğü sorumludur.
İlçe değerlendirmeleri ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından kurulacak komisyonca yapılacaktır. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim ve 1 (bir) Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni bulunacaktır. İlçe değerlendirmelerinde görsel ve edebi kategorilerinde ayrı ayrı olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise birincileri belirlenecektir.

Komisyonca ilçe birincisi seçilen eserlerin ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından 3. maddede belirtilen takvim dahilinde yarışma için Yeşilay tarafından oluşturulan sisteme girişleri yapılacaktır. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin aslı, resmi yollarla il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Komisyon tutanakları da sisteme girilecektir. Eserlerin hasar görmeden il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesinden ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur.
İl değerlendirmeleri il milli eğitim müdürlüğü tarafından kurulacak komisyonca yapılacaktır. Komisyonlar il milli eğitim müdürlüklerinden 5, Yeşilaydan 2 temsilci olmak üzere toplam 7 kişiden oluşacaktır. Yeşilay’ın şubesi olmayan illerde komisyonun tamamı il milli eğitim temsilcilerinden oluşturulacaktır. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim ve 1 (bir) Türkçe ya da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni bulunacaktır.

Komisyonca il birincisi seçilen eserler il milli eğitim müdürlüğü tarafından 3. maddede belirtilen takvim dahilinde snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme girişleri yapılacaktır. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin aslını resmi yollarla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilecektir. Komisyon tutanakları da sisteme girilecektir. Eserlerin hasar görmeden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu Fatih/İSTANBUL adresine gönderilmesinden il milli eğitim müdürlüğü sorumludur.
Genel değerlendirme Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığından 5, Yeşilaydan 2 temsilci olmak üzere toplam 7 kişiden oluşacak bir jüri tarafından yapılacaktır. Jüri, il birincileri arasından görsel ve edebi kategorilerinde Türkiye birinci, ikinci ve üçüncülerini belirleyecektir.
 • İl değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra il birincilerine ödül verilmek üzere il milli eğitim müdürlüklerince ödül almaya hak kazanan öğrencilerin okullarından ve ailelerinden izleyicilerin de yer aldığı, 3. maddede belirtilen takvim dahilinde bir ödül töreni düzenlenecektir. Törende ödüller, Yeşilay şubesini ve milli eğitim müdürlüğünü temsilen protokolde yer alan kişiler tarafından sahiplerine sunulacaktır. Ödül töreni ile ilgili organizasyonlarda il milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacak ve Yeşilay Şubesinin bulunduğu illerde şubeler il milli eğitim müdürlüklerine destek sağlayacaktır. İl birincilerinin ödemeleri, 3. maddede belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ödül töreninde Yeşilay tarafından tasarımı gerçekleştirilecek plaket, çek ve başarı belgeleri il milli eğitim müdürlüklerince bastırılarak kullanılacaktır.
 • Yeşilay şubelerinin olmadığı illerde ödül törenlerinde kullanılmak üzere il milli eğitim müdürlüklerine, talep edilmesi halinde Yeşilay’ın görünürlüğünü sağlamak adına tanıtıcı materyal, stand için malzeme vb. gönderilecektir.
 • Okullarda ve il düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinin fotoğrafları, okul, ilçe ve illerdeki komisyonlarca eserlerin seçim sırasındaki çalışmalara ait fotoğraflar, videolar ve yerel basında çıkan haber vb. belgeler de sisteme yüklenecektir.
 • Genel değerlendirme yapıldıktan sonra 04 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da büyük ödül töreni düzenlenecektir. Büyük ödül törenine ülke genelinde dereceye giren öğrenci, öğrenci velisi ve öğrencinin eser gönderdiği alanın branş öğretmeni katılacaktır. Branş öğretmeninin olmadığı durumlarda ödül törenine öğrencinin sınıf öğretmeni katılacaktır.
İl birincilerine il düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinde 500 TL ödül verilecektir. Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci gelen katılımcılara 5.000 TL, ikinci gelen katılımcılara 3.000 TL, üçüncü gelen katılımcılara ise 1.500 TL ödül verilecektir. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurtdışı gezisi ile ödüllendirilecektir.

Okul ve ilçe birincilerine ise bulundukları okulların e-posta adreslerine başarı belgesi gönderilecektir.
 • Eserler dereceye girip girmediğine bakılmaksızın yarışmacıya iade edilmeyecek ve teslim tarihinden itibaren eserlerin tüm imtiyazı Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir.
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacak; eserlerin başka yerlerden kopyalanması durumunda ödülün iptali gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif ve fikri hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.