Yarışma KılavuzuNOT: Yarışma ile ilgili en çok merak edilen sorulara, https://snsg.yesilay.org.tr sitesinde “yarışma hakkında” bölümünün altında “sıkça sorulan sorular” bölümünden ulaşabilirsiniz. Eser seçimin nasıl yapılacağı ile ilgili videoya https://snsg.yesilay.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

İRTİBAT E-POSTA: snsg@yesilay.org.tr İRTİBAT TELEFONU: 0539 455 56 92 / 0538 294 93 32
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 24.11.2016 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" her yıl T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitim veren okullarda gerçekleştirilmektedir. Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayıp, teknolojinin doğru kullanımının önemini vurgulamak ve daha güvenli, daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.
 • Yarışmanın konusu "bağımlılık" olup yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından görsel ve edebi kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır.
 • Yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarından; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir. Bir öğrenci hem görsel hem de edebi kategoride başvuru yapabilecektir.
 • Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler, duyuru filmi vb. Eğitim Bilişim Ağı(EBA) ve EBA TV’de yayınlanacak ayrıca il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve okullara iletilecektir. Afişler, duyuru filmi vb. materyaller yarışma ile ilgili web sitesi olan snsg.yesilay.org.tr adresinde de dijital olarak yer alacaktır. Bu afişler okullarda görünür yerlere asılarak öğrencilere yarışmanın duyurusu yapılacaktır.
 • Yarışma il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir.
 • Başvuru yapılırken; öğrenci ve velisine ait ad-soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu, mail adresi, okul, sınıf bilgisi ve öğretmenine ait ad-soyad, cep telefonu, mail adresi, görev yapılan okul, branş gibi kişisel veriler başvuru esnasında yarışmanın düzenlenmesi, seçimin yapılması, ödül sahiplerinin ilan edilmesi, ödüllerin teslimi, ödül törenlerinin düzenlenmesi gibi amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. Başvuru sahibi öğrenci, öğrencinin velisi ve öğretmen, yarışma kapsamında Yeşilay’a aktarılan ve Yeşilay tarafından işlenen kişisel verileri ile ilgili 6698 sayılı KVKK gereği aydınlatma metninin ve KVK politikasının kılavuz ekinde yer aldığını, aydınlatma metinlerini ve KVK politikasını okuduklarını ve bilgi sahibi olduklarını kabul ederler. (Ek-1-2-3). Öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmene ait KVKK Aydınlanma Metni ve/veya açık rıza metinleri doldurulduktan sonra okul müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir. Ayrıca öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmen başvuru aşamasında da snsg.yesilay.org.tr sayfasından KVKK gereği aydınlatma metni ve/veya açık rıza metinlerini online olarak mutlaka onaylanmalıdır. KVK politikasına detaylı olarak snsg.yesilay.org.tr adresinde ulaşabilirsiniz.
 • İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okullar snsg.yesilay.org.tr adresine girerek sayfanın sağ üst kısmında bulunan "Yarışmaya Katıl" butonuna tıklayıp, sisteme giriş yapacaklardır. (Giriş ekranında yer alan MEBBİS numarası- girişlerin yapıldığı okulda görevli öğretmene ait olmalıdır. Kadrolu olduğu okulun dışında başka bir okulda görevlendirme ile bulunan öğretmenlerin giriş yapması durumunda girilen eserler öğretmenin kadrolu olduğu okulda görülecektir. Ayrıca özel okullarda görev yapan öğretmenler sisteme bağlı bulundukları okullara ait MEBBİS numarası ile giriş yapacaklardır. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.) Okullarda kurulan komisyon açılan sayfada yer alan yönlendirmeleri dikkate alarak, öğrencilerden gelen tüm eserleri sisteme yükleyecek, öğrenci tarafından okula teslim edilmiş ancak sisteme girişi yapılmamış eserlerden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.
 • İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okullar dereceye giren eserleri oluşturdukları komisyonlar tarafından 4. maddede belirtilen takvim dâhilinde belirlenen zaman dilimlerinde sistem üzerinden seçeceklerdir.
 • Başvuruların başlaması ile birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlükleri snsg.yesilay.org.tr adresine giriş yaparak sayfanın sağ üst kısımda bulunan "Yarışmaya Katıl" butonuna tıklayıp sisteme giriş yapacakları sayfaya erişeceklerdir. Bu sayfada yer alan yönlendirmeleri takip ederek sisteme giriş yapıp, il ve ilçedeki başvurularla ilgili istatistiki veriler görülebilecektir. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumluluğunda, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürlüğü koordinasyonunda okulların yarışmaya katılım durumu sürekli kontrol edilerek katılımın az olduğu ya da olmadığı bölgelere gerekli duyuru ve yönlendirmeler yapılacaktır.
  snsg.yesilay.org.tr
 • Yarışma ile ilgili ilk değerlendirme okullarda kurulacak komisyon tarafından yapılarak görsel ve edebi kategorilerde okul birincileri seçilecektir. Okula yapılan tüm başvurular ve başvurulara ait bilgiler (öğrenci bilgileri, eser bilgiler vb.) snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme girilecek ve eserler sisteme yüklenecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme aktarılan eserler arasından edebi ve görsel kategorilerde okul birincileri, ilgili eserin yanında yer alan "Okul Birincisi Görsel Eser" ve "Okul Birincisi Edebi Eser" butonuna tıklanarak ilçe millî eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. Okul birincisi seçilen görsel eser, sisteme yüklenecek ve orijinali de ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. Okul birincisi seçilen edebi eser, sadece sisteme yüklenecek ve orijinal hali okulda kalacaktır.
 • Okul birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sol menüde yer alan "Jüriler" bölümündeki form doldurulup sisteme girilecektir. Bunun ardından "Tutanak Dosyasını Oluştur" butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
 • İkinci değerlendirme; ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır. Her kademe (ilkokul, ortaokul ve lise) için görsel ve edebi kategorilerde ilçe birincileri seçilecektir. İlçe birincisi seçilen eserler, "İlçe Birincisi İlkokul Görsel Eser, İlçe Birincisi İlkokul Edebi Eser; İlçe Birincisi Ortaokul Görsel Eser, İlçe Birincisi Ortaokul Edebi Eser; İlçe Birincisi Lise Görsel Eser ve İlçe Birincisi Lise Edebi Eser" butonuna tıklanarak komisyonca snsg.yesilay.org.tr adresi üzerinden il millî eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranına gönderilecektir. İlçe birincisi seçilen görsel eserlerin orijinalleri de il millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. İlçe birincisi seçilen edebi eserler, sadece sistemden seçimi yapılacak olup eserlerin orijinal hali il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmeyecektir.
 • İlçe birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sol menüde yer alan "Jüriler" bölümündeki form doldurulup sisteme girilecektir. Bunun ardından "Tutanak Dosyasını Oluştur" butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
 • Üçüncü değerlendirme; il millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından her kademe (ilkokul, ortaokul ve lise) için görsel ve edebi kategorilerde il birincileri seçilecektir. İl birincisi seçilen eserler, "İl Birincisi İlkokul Görsel Eser, İl Birincisi İlkokul Edebi Eser; İl Birincisi Ortaokul Görsel Eser, İl Birincisi Ortaokul Edebi Eser; İl Birincisi Lise Görsel Eser ve İl Birincisi Lise Edebi Eser" butonuna tıklanarak ilgili komisyonca snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden Yeşilay Genel Müdürlüğü’nün değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. İl birincisi seçilen görsel eserlerin orijinalleri de il millî eğitim müdürlükleri tarafından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı. Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu Fatih/İSTANBUL adresine gönderilecektir. Edebi eserlerin sadece sistemden seçimi yapılacak olup eserlerin orijinal hali Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilmeyecektir.
 • İl birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sisteme girilecektir. Bunun ardından "Tutanak Dosyasını Oluştur" butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
 • Dördüncü değerlendirme; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinde, Yeşilay ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulacak komisyon tarafından kademe ve kategorilere göre ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler belirlenecektir.

12. SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK YARIŞMASI

2023-2024 YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Duyuruların yapılması

20.11.2023-15.03.2024

Başvuru tarihleri (Okul müdürlüklerince eserlerin sisteme girilmesi ) (Öğrencilerin başvuru yaptığı tüm eserler sisteme girilmelidir.)

(Öğrencilerin başvuru yaptığı tüm eserler sisteme girilmelidir.)

20.11.2023-15.03.2024

Sistem üzerinden okul birincilerinin seçilmesi ve okul birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi gereken tarih aralığı

18.03.2024-20.03.2024

İlçe millî eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden, okullardan gelen eserler arasından ilçe birincilerinin seçilmesi ve ilçe birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin il millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi gereken tarih aralığı

21.03.2024-25.03.2024

İl millî eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden ilçelerden gelen eserler arasından il birincilerinin seçilmesinbsp;

26.03.2024-28.03.2024

İl birincileri ödül töreni tarih aralığı

29.03.2024-05.04.2024

İl birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin posta yoluyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine teslim edilmesi için son tarih

22.04.2024

(eserlerin teslimi için son tarih)

 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezince il birincilerine ödül ödemelerinin yapılması

29.03.2024-05.04.2024

Ülke genelinde dereceye giren eserlerin belirlenmesi

24.04.2024-26.04.2024

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezince final ödül ödemelerinin yapılması

29.05.2024

Yarışma sonuçlarının açıklanması ve büyük ödül töreni

29.05.2024

  yesilay.org.tr
 • Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • ⦁ Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecektir. Eserlerde, grup, sınıf, okul vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. (Özellikle kısa video alanında sınıf/grup/okul adına başvuru yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu tür başvurular değerlendirme dışında tutulacaktır.)
 • Yarışmaya kılavuzun 4. maddesinde yer alan takvimde belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Tüm başvuruların sistem üzerinden gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenmeden, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilen eserler değerlendirme dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Katılımcılar isterlerse iki kategoride (görsel-edebi) başvuru yapabileceklerdir. Görsel ve edebi kategorilerin her birine en fazla bir eserle başvuru yapılabilecek ve sadece bir kategoride derece alabileceklerdir.
 • Sisteme yüklenen, afiş, resim, karikatür veya kısa video dalından ayrı ayrı birincilik seçimi yapılmayacak olup, komisyonca bağımlılık konusunun en iyi yansıtıldığına karar verilen bir eser "görsel kategori birincisi" olarak seçilecektir. Yine aynı şekilde şiir, kompozisyon, makale, öykü, deneme, anı dalında sisteme yükleme yapılan eserler arasından ayrı ayrı birincilik seçimi yapılmayacak olup, komisyonca bağımlılık konusunun en iyi yansıtıldığına karar verilen bir eser "edebi kategori birincisi" olarak seçilecektir. Böylece her okuldan edebi ve görsel olmak üzere 2 (iki) eser birinci olarak seçilecektir.
 • Tüm başvurular snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. Edebi eserler, word dosyası şeklinde ya da taranarak sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcıların edebi ve görsel kategorideki başvuruları, okullarda kurulan komisyonca, snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Değerlendirmeler, komisyonlarca gerçekleştirilecek ve değerlendirme sonrası sistemden alınacak komisyon tutanakları/raporları ilgili komisyonca imzalanıp taratılarak tekrar snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme yüklenecektir.
 • Eserler derece alsın/almasın yarışmacıya iade edilmeyecek ve teslim tarihinden itibaren eserlerin tüm imtiyazı Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir. İllerde ödül törenleri sonrası dereceye giremeyen eserler Yeşilay şubelerince, şubelerin olmadığı illerde ise il millî eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacak eserlerin başka yerlerden kopyalanması durumunda ödülün iptali gerçekleştirilecektir.

Görsel kategorideki eserler bağımlılık konulu resim, karikatür, afiş veya kısa video alanlarında olacaktır.

 • Resim: Görsel kategoriye resim alanında katılacak olan eserler 35x50 cm boyutunda resim kâğıdı, fon kâğıdı veya tuval üzerine serbest teknikte yapılabilecektir. Resimler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren resimler paspartu yapılarak iki karton mukavva arasında gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, paspartu yapılmayan ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Resimlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  • Adı-Soyadı,
  • Sınıfı ve Okulu,
  • İli-İlçesi

eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

Karikatür: Görsel kategoriye karikatür alanında katılacak olan eserler 35x50 ölçüsündeki kâğıda serbest teknik kullanılarak elle çizilmiş eserler olacaktır. Karikatürler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren karikatürler paspartu yapılarak iki karton mukavva arasında ilçeye gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, paspartu yapılmayan ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Karikatürlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;

 • Adı-Soyadı,
 • Sınıfı ve Okulu,
 • İli-İlçesi

eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

 • Afiş: Görsel kategoriye afiş alanında katılacak olan eserler 50x70 cm boyutunda olacak ve serbest teknikle hazırlanacaktır. Afişler bilgisayar ortamında da hazırlanabilecektir. Eserler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren eserler, mukavva, kontrplak vb. zemin üzerine yapıştırılmış ve kenarsız olarak hazırlanıp iki karton mukavva arasında gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, mukavva, kontrplak vb. zemin üzerine yapıştırılmamış ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Afişlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  • Adı-Soyadı,
  • Sınıfı ve Okulu,
  • İli-İlçesi

eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

 • Kısa Video: Video, azami 140 saniye uzunluğunda ve sosyal medyada yayınlanabilecek şekilde çekilecektir. Sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi amaçlara hizmet eden ve firma adı kullanan eserler yarışma dışı kalacaktır. Videoda çekilen görüntüler herhangi bir yerden alıntı olmamalıdır. Bu maddede yer alan kriterlere ve genel şartlara uymadığı tespit edilen videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Çekim tekniği serbesttir. Videoların gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması gerekmektedir. Teknik kalite düşüklüğü sebebiyle anlaşılmayan videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Çekilen videolar, okullarda bilgisayar ortamında sisteme yüklenecektir. Okullarda dereceye giren videolar USB bellek veya CD/DVD ortamında zarf içinde teslim edilecektir. Zarfın üstüne öğrencinin;

 • Adı-Soyadı,
 • Sınıfı ve Okulu,
 • İli-İlçesi

eksiksiz bir şekilde yazılacaktır.

Edebi kategorideki eserler bağımlılık konulu şiir, kompozisyon, makale, öykü, deneme ve anı alanlarında olacaktır.

 • Şiir: Eserler, hece ölçüsü veya serbest ölçüyle A4 kâğıda, “Times New Roman” yazı karakteri, 11 punto ve tek satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına uyularak yazılacaktır. Şiir yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacak, tamamen özgün olacak ve bir sayfayı geçmeyecektir. Şiirler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Eserin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  • Adı-Soyadı,
  • Sınıfı ve Okulu,
  • İli-İlçesi

eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

 • Kompozisyon, Makale, Öykü, Deneme ve Anı: Eserler, A4 kâğıda, “Times New Roman” yazı karakteri, 12 punto ve 1,15 satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına bağlı kalınarak yazılacaktır. Eserler yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacaktır. Eserler tamamen özgün olacak ve 4 (dört) sayfayı geçmeyecek şekilde tek yüze yazılacaktır. Her sayfaya sayfa numarası verilecektir. Eserler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Eserin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  • Adı-Soyadı,
  • Sınıfı ve Okulu
  • İli-İlçesi

eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

Okul değerlendirmeleri, okul müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca yapılacaktır. Komisyonlar en az üç kişiden oluşacaktır. İlkokullarda komisyon Türkçe dersi ve resim/görsel sanatlar dersi öğretmenlerinden oluşturulacaktır. Türkçe dersi ve resim/görsel sanatlar dersi öğretmeni olmayan okullarda ise komisyon, sınıf öğretmenlerinden oluşturulacaktır. Komisyonlarda teknoloji tasarım, grafik tasarım dersi öğretmenleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarda yer alabilir.

Ortaokul ve lise düzeyinde komisyonlarda ise en az 1 (bir) resim veya görsel sanatlar öğretmeni ve 1 (bir) Türkçe dersi veya Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır. Eğer okullarda bu branşlarda öğretmen yok ise komisyon tutanağında "diğer" şeceneği işaretlenerek farklı bir branşta öğretmenin komisyona dahil edilmesi sağlanacaktır. Komisyonlarda teknoloji tasarım, grafik tasarım dersi öğretmenleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarda yer alabilir.

Komisyon tarafından okulda edebi ve görsel kategoriden okul birincisi seçilen eserler 4. maddede belirtilen takvim doğrultusunda snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme giriş yapılarak, "Okul Birincisi Görsel Eser" ve "Okul Birincisi Edebi Eser" butonuna tıklanarak seçim işlemi gerçekleştirilecek ve sistemden alınan tutanaklar ilgili komisyon görevlilerince imzalanarak taratılıp tekrar sisteme yüklemesi gerçekleştirilecektir. Okullar tarafından;

 • Okul birincisi görsel eser
 • Okul birincisi edebi eser

olmak üzere 2 (iki) eser seçilecektir. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin orijinalinin resmi yollarla ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderimi sağlanacaktır. Eserlerin hasar görmeden ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

İlçe değerlendirmeleri ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak komisyonca yapılacaktır. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim/görsel sanatlar dersi öğretmeni ve en az 1 (bir) Türkçe dersi veya Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır Komisyonlarda teknoloji tasarım, grafik tasarım dersi öğretmenleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarda yer alabilir.

İlçe değerlendirmelerinde görsel ve edebi kategorilerde her kademede (ilkokul, ortaokul ve lise) birinciler belirlenecektir. İlçeler tarafından;

 • İlçe birincisi ilkokul görsel eser
 • İlçe birincisi ilkokul edebi eser
 • İlçe birincisi ortaokul görsel eser
 • İlçe birincisi ortaokul edebi eser
 • İlçe birincisi lise görsel eser
 • İlçe birincisi lise edebi eser

olmak üzere 6 (altı) eser seçilecektir. Komisyonca ilçe birincisi seçilen eserlerin ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından 4. maddede belirtilen takvim doğrultusunda snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden seçimleri yapılacaktır. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin orijinali, resmi yollarla il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Ayrıca komisyon tutanakları da sisteme girilecektir. Eserlerin hasar görmeden il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesinden ilçe millî eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır.

İl değerlendirmeleri il millî eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak komisyonca yapılacaktır. Komisyonlar il millî eğitim müdürlüklerinden 5 (beş), Yeşilaydan 2 (iki) temsilci olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşacaktır. Yeşilay şubesi olmayan illerde komisyonun tamamı il millî eğitim müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulacaktır. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim veya görsel sanatlar dersi öğretmeni ve 1 (bir) Türkçe dersi ya da Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır. Komisyonlarda teknoloji tasarım, grafik tasarım dersi öğretmenleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarda yer alabilir. Komisyonca il birincisi seçilen eserlerin il millî eğitim müdürlüğü tarafından 4. maddede belirtilen takvim doğrultusunda snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden seçimleri yapılacaktır. İl değerlendirmelerinde görsel ve edebi kategorilerinde ayrı ayrı olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise birincileri belirlenecektir. İller tarafından;

 • İl birincisi ilkokul görsel eser
 • İl birincisi ilkokul edebi eser
 • İl birincisi ortaokul görsel eser
 • İl birincisi ortaokul edebi eser
 • İl birincisi lise görsel eser
 • İl birincisi lise edebi eser

olmak üzere 6 (altı) eser seçilecektir. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin aslını resmi yollarla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilecektir. Komisyon tutanakları da sisteme girilecektir. Eserlerin hasar görmeden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu Fatih/İSTANBUL adresine gönderilmesinden il millî eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Genel değerlendirme Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinde, T.C. Millî Eğitim Bakanlığından 5, Yeşilaydan 2 temsilci olmak üzere en az 7 kişiden oluşacak bir jüri tarafından yapılacaktır. Jüri, il birincileri arasından görsel ve edebi kategorilerinde Türkiye birinci, ikinci ve üçüncülerini belirleyecektir.

 • İl değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra il birincilerine ödül verilmek üzere il millî eğitim müdürlüklerince ödül almaya hak kazanan öğrencilerin okullarından ve ailelerinden izleyicilerin de yer alacağı 4. maddede belirtilen takvim doğrultusunda ödül töreni düzenlenecektir. Törende ödüller, Yeşilay şubesini ve millî eğitim müdürlüğünü temsilen protokolde yer alan kişiler tarafından sahiplerine sunulacaktır. Ödül töreni ile ilgili organizasyonlarda il millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacak ve Yeşilay şubesinin bulunduğu illerde şubeler il millî eğitim müdürlüklerine destek sağlayacaktır. Ödül töreninde Yeşilay tarafından tasarımı gerçekleştirilecek plaket, çek ve başarı belgeleri il millî eğitim müdürlüklerince bastırılıp ödül töreninde kullanılacaktır.
 • İl birincilerinin ödemeleri, 4. maddede belirtilen takvime göre Yeşilay Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yeşilay şubelerinin olmadığı illerde ödül törenlerinde kullanılmak üzere il millî eğitim müdürlüklerine, talep edilmesi halinde Yeşilay’ın görünürlüğünü sağlamak adına tanıtıcı materyal, stant için malzeme vb. gönderilecektir.
 • İllerde 4. maddede belirtilen takvim doğrultusunda il ödül törenlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ödül törenlerinin gerçekleştirilmesindeki sorumluluk ve koordine il millî eğitim müdürlüklerinde olacaktır. Yeşilay şubelerinin bulunduğu illerde şube yönetimi ödül töreninin gerçekleştirilmesine destek sağlayacaktır.
 • Okullarda ve il düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinin fotoğrafları, okul, ilçe ve illerdeki komisyonlarca eserlerin seçimi sırasındaki çalışmalara ait fotoğraflar, videolar ve yerel basında çıkan haber vb. belgeler de sistemde sayfanın sol kısımda yer alan "Etkinlik Görselleri" bölümü kullanılarak sisteme yüklenecektir.
 • Genel değerlendirme yapıldıktan sonra 24 Mayıs 2024’de İstanbul’da büyük ödül töreni düzenlenecektir. Büyük ödül törenine ülke genelinde dereceye giren öğrenci, öğrenci velisi ve öğrencinin eser gönderdiği alanın branş öğretmeni katılacaktır. Branş öğretmeninin olmadığı durumlarda ödül törenine öğrencinin sınıf öğretmeni katılacaktır.

İl düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinde il birincilerine 5.000 TL ödül verilecektir. Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olan katılımcılara 25.000 TL; ikinci olan katılımcılara 20.000 TL; üçüncü olan katılımcılara ise 15.000 TL ödül verilecektir.

Okul ve ilçe birincileri snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden başarı belgesi alabilecektir.

 • Yarışmaya başvuru yapılan tüm eserler dereceye girip girmediğine bakılmaksızın yarışmacıya iade edilmeyecek ve Yeşilay’a veya ilgili okula teslim tarihinden itibaren eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen tüm mali ve manevi hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını men etmek) yurt içinde ve yurt dışında yer, içerik, mecra, süre, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tüm eserler üzerinde münhasıran hak sahibi olup, bu hak ve yetkilerini eserin aslının ve/veya işlemesinin bütünü için kullanabileceği gibi, eserin aslının ve/veya işlemesinin bir kısmi için de kullanabilecektir.
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Yeşilay’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Yeşilay’ın tüm zararını karşılayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedelin, Yeşilay’ın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Yeşilay hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir.
 • Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da yayımlanmamış olması gerekmektedir. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedeli, Yeşilay’ın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Yeşilay hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

1-Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Başvuru Yapan Öğretmen Aydınlatma Metni

2- Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Yarışmacı Aydınlatma Metni

3- Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Yarışmacı Velisi Aydınlatma Metni

4- Kişisel Verilerin Korunması Politikası

                  

NOT: Yarışma ile ilgili en çok merak edilen sorulara, https://snsg.yesilay.org.tr sitesinde “yarışma hakkında” bölümünün altında “sıkça sorulan sorular” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Eser seçimin nasıl yapılacağı ile ilgili videoya https://snsg.yesilay.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

İRTİBAT E-POSTA: snsg@yesilay.org.tr

İRTİBAT TELEFONU: 0539 455 56 92 / 0538 294 93 32

 


 

EK-1

SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK YARIŞMASI BAŞVURU YAPAN ÖĞRETMEN AYDINLATMA METNİ   

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda internet sitesi üzerinden öğrencinizin yarışmaya katılması ve eserini göndermesi suretiyle temin edilen “Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Telefon, Cep Telefonu, E-Posta Adresi, Adres, meslek, görev yapılan okul, branş” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebi doğrultusunda yarışmaya katıldığınızın belgelenmesi, eserlerinizin değerlendirilmesi, iletişime geçilmesi ve ödüllendirmenin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi doğrultusunda dernekler ve yarışma sonuçlarının yayınlanması ödül töreninin yapılması, ödül sahiplerinin ilanı kapsamında aleni olarak kamuoyu ile ödüllerin tesliminin sağlanması kapsamında ve gerekmesi durumunda konaklama ve ulaşım tedarikçisi firmalar ile ve ayrıca ödemenin yapılabilmesi için PTT Müdürlükleri, Bankalar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Yeşilay Şubeleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi internet sitesi üzerinden yarışmaya başvurmanız ve bilgi girişi yapmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINI

Veri sahibi olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne iletmeniz durumunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için https://snsg.yesilay.org.tr/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

…../…/20..

Öğretmenin Adı Soyadı

İmza


 

EK-2

SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK YARIŞMASI YARIŞMACI AYDINLATMA METNİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda internet sitesi üzerinden yarışmaya katılmanız ve eserlerinizi göndermeniz suretiyle temin edilen “Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Telefon, Cep Telefonu, E-Posta Adresi, Adres, okul, sınıf, yaş, ” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebi doğrultusunda yarışmaya katıldığınızın belgelenmesi, eserlerinizin değerlendirilmesi, iletişime geçilmesi ve ödüllendirmenin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi doğrultusunda dernekler ve yarışma sonuçlarının yayınlanması, ödül töreninin yapılması, ödül sahiplerinin ilanı kapsamında aleni olarak kamuoyu ile ödüllerin tesliminin sağlanması kapsamında ve gerekmesi durumunda konaklama ve ulaşım tedarikçisi firmalar ile ve ayrıca ödemenin yapılabilmesi için PTT Müdürlükleri, Bankalar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Yeşilay Şubeleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi internet sitesi üzerinden yarışmaya başvurmanız ve bilgi girişi yapmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINI

     Veri sahibi olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne iletmeniz durumunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için https://snsg.yesilay.org.tr/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

 …../…/20..

Öğrencinin Adı Soyadı

İmza

 


 

EK-3

SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK YARIŞMASI YARIŞMACI VELİSİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda internet sitesi üzerinden çocuğunuzun yarışmaya katılması ve eserin gönderilmesi suretiyle temin edilen “Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Telefon, Cep Telefonu, E-Posta Adresi, Adres” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebi doğrultusunda çocuğunuzun yarışmaya katıldığının belgelenmesi, eserlerinin değerlendirilmesi, iletişime geçilmesi ve ödüllendirmenin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi doğrultusunda ödüllerin tesliminin sağlanması kapsamında ve gerekmesi durumunda konaklama ve ulaşım tedarikçisi firmalar ile ayrıca ödemenin yapılabilmesi için PTT Müdürlükleri, Bankalar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Yeşilay Şubeleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi internet sitesi üzerinden yarışmaya başvurmanız ve bilgi girişi yapmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINI

Veri sahibi olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti‘ ne başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne iletmeniz durumunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için https://snsg.yesilay.org.tr/adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

…../…/20..

Öğrenci Velisinin Adı Soyadı

İmza

 


 

EK-4

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bu politika ile tüm iç taraflardan (yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu, bilim kurulu, aday çalışanlar, çalışanlar, çalışan aile üyeleri, aday stajyerler, stajyerler, üyeler, gönüllüler, bağışçılar, sözleşmeli çalışanlar, tesislerimiz içerisine giriş yapan ziyaretçiler ve bağlı ortaklık çalışanları) ve iletişim halinde olunan üçüncü kişilerden (resmi kurum ve kuruluş çalışanı, danışanlar, akademisyenler, potansiyel tedarikçiler, cari tedarikçiler, kampanya katılımcıları ve diğer üçüncü kişiler) toplanan, işlenen, depolanan ve arşivlenen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak aşağıdaki sekiz adet ilke ile korunmasını taahhüt etmekteyiz;

 • Kişisel Veriler;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanmakta, işlenmekte, depolanmakta ve arşivlenmektedir.
 • Belirli, meşru ve açık amaçlar için işlenmektedir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.
 • Doğruluğu ve güncelliği konusunda azami gayret gösterilmektedir; bu doğrultuda toplanırken doğru veriler toplanmakta ve verilerin güncelliğinin devamlılığı sağlanmaktadır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.
 • İşlenirken veri sahiplerinin hak ve talepleri dikkate alınmaktadır. Veri sahibinin hakları kanunda öngörülen şekliyle;
  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi talep etme.
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 • İşlenirken teknik ve idari anlamda veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alınmaktadır (Gerekli fiziksel, çevresel ve sistemsel tedbirlerin alınması).
 • Veri paylaşılırken kanuni istisnalara uygun olarak veya açık rıza alınarak paylaşılır. İç tarafların ve üçüncü kişilerin kişisel verileri yukarıdaki sekiz adet ilkeye uygun olarak Cemiyetimiz tarafından toplanır, işlenir, depolanır ve arşivlenir.