Yarışma Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 24.11.2016 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması” her yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitim veren okullarda gerçekleştirilmektedir. Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayıp daha güvenli ve daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmaktadır.
 • Yarışmanın konusu "bağımlılık" olup yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından görsel ve edebi kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır.
 • Yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarından; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir. Bir öğrenci hem görsel hem de edebi kategoride başvuru yapabilecektir.
 • Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okullara iletilecektir. Ayrıca afişler yarışma ile ilgili web sitesi olan snsg.yesilay.org.tr adresinde de dijital olarak yer alacaktır. Bu afişler okullarda görünür yerlere asılarak öğrencilere yarışmanın duyurusu yapılacaktır.
 • Yarışma il/ilçe milli eğitim müdürlükleri özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürlükleri sorumluluğunda ve koordinesinde yürütülecektir.
 • Öğrenciler eserlerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine, 3. maddede belirtilen takvim dâhilinde teslim edeceklerdir.
 • İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okullar snsg.yesilay.org.tr adresine girerek sayfanın sağ üst kısmında bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp, sisteme giriş yapacaklardır. Okullarda kurulan komisyon açılan sayfada yer alan yönlendirmeleri dikkate alarak, öğrencilerden gelen tüm eserleri sisteme yükleyecek, öğrenci tarafından okula teslim edilmiş ancak sisteme girişi yapılmamış eserlerden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.
 • İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okullar dereceye giren eserleri 3. maddede belirtilen takvim dâhilinde belirlenen zaman dilimlerinde sistem üzerinden seçeceklerdir.
 • • Başvuruların başlaması ile birlikte il/ilçe milli eğitim müdürlükleri snsg.yesilay.org.tr adresine giriş yaparak sayfanın sağ üst kısımda bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp sisteme giriş yapacakları sayfaya erişeceklerdir. Bu sayfada yer alan yönlendirmeleri takip ederek sisteme giriş yapıp, il ve ilçedeki başvurularla ilgili istatistiki veriler görülebilecektir. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri okulların yarışmaya katılım durumunu sürekli kontrol ederek katılımın az olduğu ya da olmadığı bölgelere gerekli duyuru ve yönlendirmeleri yapacaklardır.
 • Yarışma ile ilgili ilk değerlendirme okullarda kurulacak komisyon tarafından yapılarak görsel ve edebi kategorilerde okul birincileri seçilecektir. Okula yapılan tüm başvurular ve başvurulara ait bilgiler (öğrenci bilgileri, eser bilgiler vb.) snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme girilecek ve eserler sisteme yüklenecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme aktarılan eserler arasından edebi ve görsel kategorilerde okul birincileri, ilgili eserin yanında yer alan “Okul Birincisi Görsel Eser” ve “Okul Birincisi Edebi Eser” butonuna tıklanarak ilçe milli eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. Okul birincisi seçilen görsel eser, sisteme yüklenecek ayrıca orijinali de ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. Okul birincisi seçilen edebi eser, sadece sisteme yüklenecek ve orijinal hali okulda kalacaktır.
 • Okul birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sol menüde yer alan “Jüriler” bölümündeki form doldurulup sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
 • İkinci değerlendirme; ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır. Her kademe (ilkokul, ortaokul ve lise) için görsel ve edebi kategorilerde ilçe birincileri seçilecektir. İlçe birincisi seçilen eserler, “İlçe Birincisi İlkokul Görsel Eser, İlçe Birincisi İlkokul Edebi Eser; İlçe Birincisi Ortaokul Görsel Eser, İlçe Birincisi Ortaokul Edebi Eser; İlçe Birincisi Lise Görsel Eser ve İlçe Birincisi Lise Edebi Eser” butonuna tıklanarak komisyonca snsg.yesilay.org.tr adresi üzerinden il milli eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranına gönderilecektir. İlçe birincisi seçilen görsel eserlerin orijinalleri de il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. İlçe birincisi seçilen edebi eserler, sadece sistemden seçimi yapılacak olup eserlerin orijinal hali il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmeyecektir.
 • İlçe birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sol menüde yer alan “Jüriler” bölümündeki form doldurulup sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
 • Üçüncü değerlendirme; il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından her kademe (ilkokul, ortaokul ve lise) için görsel ve edebi kategorilerde il birincileri seçilecektir. İl birincisi seçilen eserler, “İl Birincisi İlkokul Görsel Eser, İl Birincisi İlkokul Edebi Eser; İl Birincisi Ortaokul Görsel Eser, İl Birincisi Ortaokul Edebi Eser; İl Birincisi Lise Görsel Eser ve İl Birincisi Lise Edebi Eser” butonuna tıklanarak ilgili komisyonca snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden Yeşilay Genel Müdürlüğünün değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. İl birincisi seçilen görsel eserlerin orijinalleri de il milli eğitim müdürlükleri tarafından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu Fatih/İSTANBUL adresine gönderilecektir. Edebi eserlerin sadece sistemden seçimi yapılacak olup eserlerin orijinal hali Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilmeyecektir.
 • İl birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
 • Dördüncü değerlendirme; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinde, Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulacak komisyon tarafından kademe ve kategorilere göre ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler belirlenecektir.
Okullarda afişlerin asılı kalma tarihleri
17.12.2018 - 22.02.2019

Başvuru tarihleri
17.12.2018 - 22.02.2019

Okul müdürlüklerince eserlerin sisteme girilmesi
17.12.2018 - 22.02.2019

Sistem üzerinden okul birincilerinin seçilmesi ve okul birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi gereken tarih aralığı
23.02.2019 - 28.02.2019

İlçe milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden, okullardan gelen eserler arasından ilçe birincilerinin seçilmesi ve ilçe birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi gereken tarih aralığı
01.03.2019 - 08.03.2019

İl milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden ilçelerden gelen eserler arasından il birincilerinin seçilmesi
11.03.2019 - 22.03.2019

İl birincileri ödül töreni tarih aralığı
25.03.2019 - 05.04.2019

İl birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin posta yoluyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine teslim edilmesi için son tarih
10.04.2019

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezince il birincilerine ödül ödemelerinin yapılması
25.03.2019 - 05.04.2019

Ülke genelinde dereceye giren eserlerin belirlenmesi
11.04.2019 - 19.04.2019

Yarışma sonuçlarının açıklanması ve büyük ödül töreni
03.05.2019

 • Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecektir. Eserlerde, grup, sınıf, okul vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. (Özellikle kısa video alanında sınıf/grup/okul adına başvuru yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu tür başvurular değerlendirme dışında tutulacaktır.)
 • Yarışmaya kılavuzun 3. maddesinde yer alan takvimde belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Tüm başvuruların sistem üzerinden gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenmeden, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilen eserler değerlendirme dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Katılımcılar isterlerse iki kategoride (görsel-edebi) başvuru yapabileceklerdir. Görsel ve edebi kategorilerin her birine en fazla bir eserle başvuru yapılabilecek ve sadece bir kategoride derece alabileceklerdir.
 • Sisteme yüklenen, afiş, resim, karikatür veya kısa video dalından ayrı ayrı birincilik seçimi yapılmayacak olup, komisyonca bağımlılık konusunun en iyi yansıtıldığına karar verilen bir eser ‘görsel kategori birincisi’ olarak seçilecektir. Yine aynı şekilde şiir, kompozisyon, makale, öykü, deneme, anı dalında sisteme yükleme yapılan eserler arasından ayrı ayrı birincilik seçimi yapılmayacak olup, komisyonca bağımlılık konusunun en iyi yansıtıldığına karar verilen bir eser ‘edebi kategori birincisi’ olarak seçilecektir. Böylece her okuldan edebi ve görsel olmak üzere 2 (iki) eser birinci olarak seçilecektir.
 • Tüm başvurular snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. Edebi eserler, word dosyası şeklinde ya da taranarak sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcıların edebi ve görsel kategorideki başvuruları, okullarda kurulan komisyonca, snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Değerlendirmeler, komisyonlarca gerçekleştirilecek ve değerlendirme sonrası sistemden alınacak komisyon tutanakları/raporları ilgili komisyonca imzalanıp taratılarak tekrar snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme yüklenecektir.
 • Eserler derece alsın/almasın yarışmacıya iade edilmeyecek ve teslim tarihinden itibaren eserlerin tüm imtiyazı Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir. İllerde ödül törenleri sonrası dereceye giremeyen eserler Yeşilay şubelerince, şubelerin olmadığı illerde ise il milli eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacak eserlerin başka yerlerden kopyalanması durumunda ödülün iptali gerçekleştirilecektir.
Görsel kategorideki eserler bağımlılık konulu afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarında olacaktır.

 • Resim: Görsel kategoriye resim alanında katılacak olan eserler 35x50 cm boyutunda resim kâğıdı, fon kâğıdı veya tuval üzerine serbest teknikte yapılabilecektir. Resimler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. İl ve ilçelerde ise sadece dereceye giren öğrencilerin resimleri, tarayıcı ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren resimler paspartu yapılarak iki karton mukavva arasında gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, paspartu yapılmayan ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Resimlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  - Adı-Soyadı,
  - Sınıfı ve Okulu
  - İli-İlçesi
  eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.
 • Karikatür: Görsel kategoriye karikatür alanında katılacak olan eserler 35x50 ölçüsündeki kâğıda serbest teknik kullanılarak elle çizilmiş eserler olacaktır. Karikatürler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. İl ve ilçelerde sadece dereceye giren öğrencilerin karikatürleri, tarayıcı ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren karikatürler paspartu yapılarak iki karton mukavva arasında ilçeye gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, paspartu yapılmayan ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Karikatürlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  - Adı-Soyadı,
  - Sınıfı ve Okulu
  - İli-İlçesi
  eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.
 • Afiş: Görsel kategoriye afiş alanında katılacak olan eserler 50x70 cm boyutunda olacak ve serbest teknikle hazırlanacaktır. Afişler bilgisayar ortamında da hazırlanabilecektir. Eserler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. İl ve ilçelerde ise sadece dereceye giren öğrencilerin afişleri tarayıcı ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren eserler, mukavva, kontrplak vb. zemin üzerine yapıştırılmış ve kenarsız olarak hazırlanıp iki karton mukavva arasında gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, mukavva, kontrplak vb. zemin üzerine yapıştırılmamış ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Afişlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  - Adı-Soyadı,
  - Sınıfı ve Okulu
  - İli-İlçesi
  eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.
 • Kısa Video:Video, azami 140 saniye uzunluğunda ve sosyal medyada yayınlanabilecek şekilde çekilecektir. Sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi amaçlara hizmet eden ve firma adı kullanan eserler yarışma dışı kalacaktır. Videoda çekilen görüntüler herhangi bir yerden alıntı olmamalıdır. Bu maddede yer alan kriterlere ve genel şartlara uymadığı tespit edilen videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Çekim tekniği serbesttir. Videoların gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması gerekmektedir. Teknik kalite düşüklüğü sebebiyle anlaşılmayan videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Çekilen videolar, okullarda bilgisayar ortamında sisteme yüklenecektir. İl ve ilçelerde ise sadece dereceye giren öğrencilerin videoları, yine aynı şekilde bilgisayardan sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren videolar USB bellek veya CD/DVD ortamında zarf içinde teslim edilecektir. Zarfın üstüne öğrencinin;
  - Adı-Soyadı,
  - Sınıfı ve Okulu
  - İli-İlçesi
  eksiksiz bir şekilde yazılacaktır.
 • Şiir: Eserler, hece ölçüsü veya serbest ölçüyle A4 kâğıda, "Times New Roman" yazı karakteri, 11 punto ve tek satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına uyularak yazılacaktır. Şiir yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacak, tamamen özgün olacak ve bir sayfayı geçmeyecektir. Şiirler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Eserin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  - Adı-Soyadı,
  - Sınıfı ve Okulu
  - İli-İlçesi
  eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.
 • Kompozisyon, Makale, Öykü, Deneme, Anı: Eserler, A4 kâğıda, "Times New Roman" yazı karakteri, 12 punto ve 1,15 satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına bağlı kalınarak yazılacaktır. Eserler yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacaktır. Eserler tamamen özgün olacak ve 4 (dört) sayfayı geçmeyecek şekilde tek yüze yazılacaktır. Her sayfaya sayfa numarası verilecektir. Eserler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Eserin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
  - Adı-Soyadı,
  - Sınıfı ve Okulu
  - İli-İlçesi
  eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.
Okul değerlendirmeleri, okul müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca yapılacaktır. Komisyonlar en az üç kişiden oluşacaktır. İlkokullarda komisyon Türkçe dersi ve resim/görsel sanatlar dersi öğretmenlerinden oluşturulacaktır. Türkçe dersi ve resim/görsel sanatlar dersi öğretmeni olmayan okullarda ise komisyon, sınıf öğretmenlerinden oluşturulacaktır. Ortaokul ve lise düzeyinde komisyonlarda ise en az 1 (bir) resim veya görsel sanatlar öğretmeni ve 1 (bir) Türkçe dersi veya Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır. Eğer okullarda bu branşlarda öğretmen yok ise komisyon tutanağında “diğer” şeceneği işaretlenerek farklı bir branşta öğretmenin komisyona dahil edilmesi sağlanacaktır. Komisyon tarafından okulda edebi ve görsel kategoriden okul birincisi seçilen eserler 3. maddede belirtilen takvim doğrultusunda snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme giriş yapılarak, “Okul Birincisi Görsel Eser” ve “Okul Birincisi Edebi Eser” butonuna tıklanarak seçim işlemi gerçekleştirilecek ve sistemden alınan tutanaklar ilgili komisyon görevlilerince imzalanarak taratılıp tekrar sisteme yüklemesi gerçekleştirilecektir. Okullar tarafından;
• Okul birincisi görsel eser
• Okul birincisi edebi eser
olmak üzere 2 (iki) eser seçilecektir. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin orijinalinin resmi yollarla ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderimi sağlanacaktır. Eserlerin hasar görmeden ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.
İlçe değerlendirmeleri ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak komisyonca yapılacaktır. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim/görsel sanatlar dersi öğretmeni ve en az 1 (bir) Türkçe dersi veya Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır. İlçe değerlendirmelerinde görsel ve edebi kategorilerde her kademede (ilkokul, ortaokul ve lise) birinciler belirlenecektir. İlçeler tarafından;
• İlçe birincisi ilkokul görsel eser
• İlçe birincisi ilkokul edebi eser
• İlçe birincisi ortaokul görsel eser
• İlçe birincisi ortaokul edebi eser
• İlçe birincisi lise görsel eser
• İlçe birincisi lise edebi eser
olmak üzere 6 (altı) eser seçilecektir. Komisyonca ilçe birincisi seçilen eserlerin ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından 3. maddede belirtilen takvim doğrultusunda snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden seçimleri yapılacaktır. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin orijinali, resmi yollarla il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Ayrıca komisyon tutanakları da sisteme girilecektir. Eserlerin hasar görmeden il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesinden ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır.
İl değerlendirmeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak komisyonca yapılacaktır. Komisyonlar il milli eğitim müdürlüklerinden 5 (beş), Yeşilaydan 2 (iki) temsilci olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşacaktır. Yeşilay şubesi olmayan illerde komisyonun tamamı il milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulacaktır. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim veya görsel sanatlar dersi öğretmeni ve 1 (bir) Türkçe dersi ya da Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır. Komisyonca il birincisi seçilen eserlerin il milli eğitim müdürlüğü tarafından 3. maddede belirtilen takvim doğrultusunda snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden seçimleri yapılacaktır. İl değerlendirmelerinde görsel ve edebi kategorilerinde ayrı ayrı olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise birincileri belirlenecektir. İller tarafından;
• İl birincisi ilkokul görsel eser
• İl birincisi ilkokul edebi eser
• İl birincisi ortaokul görsel eser
• İl birincisi ortaokul edebi eser
• İl birincisi lise görsel eser
• İl birincisi lise edebi eser
olmak üzere 6 (altı) eser seçilecektir. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin aslını resmi yollarla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilecektir. Komisyon tutanakları da sisteme girilecektir. Eserlerin hasar görmeden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu Fatih/İSTANBUL adresine gönderilmesinden il milli eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır.
Genel değerlendirme Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığından 5, Yeşilaydan 2 temsilci olmak üzere toplam 7 kişiden oluşacak bir jüri tarafından yapılacaktır. Jüri, il birincileri arasından görsel ve edebi kategorilerinde Türkiye birinci, ikinci ve üçüncülerini belirleyecektir.
 • İl değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra il birincilerine ödül verilmek üzere il milli eğitim müdürlüklerince ödül almaya hak kazanan öğrencilerin okullarından ve ailelerinden izleyicilerin de yer alacağı 3. maddede belirtilen takvim doğrultusunda ödül töreni düzenlenecektir. Törende ödüller, Yeşilay şubesini ve milli eğitim müdürlüğünü temsilen protokolde yer alan kişiler tarafından sahiplerine sunulacaktır. Ödül töreni ile ilgili organizasyonlarda il milli eğitim müdürlükleri (özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürlükleri) sorumlu olacak ve Yeşilay şubesinin bulunduğu illerde şubeler il milli eğitim müdürlüklerine destek sağlayacaktır. Ödül töreninde Yeşilay tarafından tasarımı gerçekleştirilecek plaket, çek ve başarı belgeleri il milli eğitim müdürlüklerince bastırılıp ödül töreninde kullanılacaktır.
 • İl birincilerinin ödemeleri, 3. maddede belirtilen takvime göre Yeşilay Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yeşilay şubelerinin olmadığı illerde ödül törenlerinde kullanılmak üzere il milli eğitim müdürlüklerine, talep edilmesi halinde Yeşilay’ın görünürlüğünü sağlamak adına tanıtıcı materyal, stant için malzeme vb. gönderilecektir.
 • İllerde 3. maddede belirtilen takvim doğrultusunda il ödül törenlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ödül törenlerinin gerçekleştirilmesindeki sorumluluk ve koordine il milli eğitim müdürlüklerinde (özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürlükleri) olacaktır. Yeşilay şubelerinin bulunduğu illerde şube yönetimi ödül töreninin gerçekleştirilmesine destek sağlayacaktır.
 • Okullarda ve il düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinin fotoğrafları, okul, ilçe ve illerdeki komisyonlarca eserlerin seçimi sırasındaki çalışmalara ait fotoğraflar, videolar ve yerel basında çıkan haber vb. belgeler de sistemde sayfanın sol kısımda yer alan “Etkinlik Görselleri” bölümü kullanılarak sisteme yüklenecektir.
 • Genel değerlendirme yapıldıktan sonra 2019 yılı Mayıs ayının ilk haftasında belirlenecek bir günde İstanbul’da büyük ödül töreni düzenlenecektir. Büyük ödül törenine ülke genelinde dereceye giren öğrenci, öğrenci velisi ve öğrencinin eser gönderdiği alanın branş öğretmeni katılacaktır. Branş öğretmeninin olmadığı durumlarda ödül törenine öğrencinin sınıf öğretmeni katılacaktır.
İl düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinde İl birincilerine 500 TL ödül verilecektir. Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olan katılımcılara 5.000 TL; ikinci olan katılımcılara 3.000 TL; üçüncü olan katılımcılara ise 1.500 TL ödül verilecektir. Okul ve ilçe birincilerine bulundukları okulların e-posta adreslerine başarı belgesi gönderilecektir.
 • Yarışmaya başvuru yapılan tüm eserler dereceye girip girmediğine bakılmaksızın yarışmacıya iade edilmeyecek ve Yeşilay’a veya ilgili okula teslim tarihinden itibaren eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen tüm mali ve manevi hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını men etmek) yurt içinde ve yurt dışında yer, içerik, mecra, süre, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tüm eserler üzerinde münhasıran hak sahibi olup, bu hak ve yetkilerini eserin aslının ve/veya işlemesinin bütünü için kullanabileceği gibi, eserin aslının ve/veya işlemesinin bir kısmi için de kullanabilecektir.
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Yeşilay’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Yeşilay’ın tüm zararını karşılayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedelin, Yeşilay’ın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Yeşilay hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir.
 • Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da yayımlanmamış olması gerekmektedir. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedeli, Yeşilay’ın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Yeşilay hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.