Sık Sorulan Sorular

Öğrenciler edebi ya da görsel alanda hazırladıkları eserleri öğretmenlerine ya da bağlı bulundukları okul müdürlüklerine ileteceklerdir.

Bağlı bulundukları okulda görevli öğretmenler, snsg.yesilay.org.tr adresine giriş yaparak sayfanın sağ üst kısımda bulunan “Katıl” butonuna tıklayıp MEBBİS numaraları ile sisteme giriş yapacakları sayfaya erişeceklerdir. Bu sayfada yer alan yönlendirmeleri takip ederek öğrencinin gönderdiği eserleri sisteme yükleyeceklerdir.
Yarışma başvurularını öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla yapabilmektedir.
Evet. Yarışma 81 ilde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün ilkokul, ortaokul ve liselerin devlet okulları ve özel okullarında eğitim gören tüm öğrenciler başvuru yapabilir.
Hayır. Eserler, öğretmenler tarafından snsg.yesilay.org.tr adresine giriş yapılarak sayfanın sağ üst kısımda bulunan “Katıl” butonuna tıklanıp MEBBİS numaraları ile sisteme giriş yapacakları sayfaya erişilerek yapılmaktadır. Öğretmenler, bu sayfada yer alan yönlendirmeleri takip ederek öğrencinin gönderdiği eserleri sisteme yükleyeceklerdir.
Millî Eğitim Bakanlığınca 22 Kasım 2022 tarih ve E-26670320-160.04.02-63971075 sayılı yazı ile İl Millî Eğitim Müdürlüklerine resmi yazı ile yarışma kılavuzunu iletmiştir ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla il ve ilçelerdeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün devlet okullarına ve özel okullara iletilmesi bildirilmiştir.
Sisteme giriş için şifre gönderilmeyecektir. snsg.yesilay.org.tr adresine girerek sayfanın sağ üst kısmında bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp, MEBBİS kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapabileceksiniz.

Giriş ekranında yer alan MEBBİS numarası girişlerin yapıldığı okulda görevli öğretmene ait olmalıdır. Kadrolu olduğu okulun dışında başka bir okulda görevlendirme ile bulunan öğretmenlerin giriş yapması durumunda girilen eserler öğretmenin kadrolu olduğu okulda görülecektir. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.
Hayır. Yarışmanın konusu bağımlılık olup yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından edebi ve görsel kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır. Bu iki kategoride birinci seçilecektir.

Yarışmaya edebi kategoride; şiir, öykü, deneme, kompozisyon ve anı alanlarından, görsel kategoride; afiş, resim, karikatür ve kısa video alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir. Bir öğrenci hem edebi hem de görsel kategoride başvuru yapabilecektir.
Evet. Okullarda öğrencilerin yarışma için hazırladığı tüm eserler sisteme yüklenecektir. Yarışma kılavuzunun 3. Maddesinde belirtilen tarih aralığında da sisteme yüklenen eserler arasından “Okul Birincisi Edebi Eser” ve “Okul Birincisi Görsel Eser” seçimi gerçekleştirilecektir.
Yarışma İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü” sorumluluğunda ve koordinesinde yürütülecektir.
Evet. Okullarda, okul birincisi görsel eserin orijinali de İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. İlçede birinci olan ilkokul, ortaokul ve lise görsel birincisi eserleri de İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. İlde birinci seçilen görsel eserlerin orijinali de Yeşilay Genel Merkezine gönderilecektir.
Komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sol menüde yer alan “Jüriler” bölümündeki form doldurulup sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
Tüm başvurular snsg.yesilay.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Edebi eserler; word dosyası şeklinde ya da taranarak, görsel eserler; fotoğraf makinesi ya da tarayıcı ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
Hayır. Yarışmaya bireysel başvurular kabul edilecektir. Grup, sınıf, okul vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacak ve değerlendirme dışında tutulacaktır.
Hayır. Tüm başvuruların sistem üzerinden gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenmeden, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim edilen eserler değerlendirme dışı kalacaktır.
Evet. Öğrenciler isterlerse iki kategoride başvuru yapabileceklerdir. Edebi ve görsel kategorilerin her birine en fazla bir eserle başvuru yapılabilecek ve sadece bir kategoride derece alabileceklerdir.
Okul değerlendirmeleri, okul müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca yapılacaktır. Komisyonlar en az üç kişiden oluşacaktır. İlkokullarda komisyon Türkçe dersi ve resim/görsel sanatlar dersi öğretmenlerinden oluşturulacaktır. Türkçe dersi ve resim/görsel sanatlar dersi öğretmeni olmayan okullarda ise komisyon sınıf öğretmenlerinden oluşturulacaktır.

Ortaokul ve lise düzeyinde komisyonlarda ise en az 1 (bir) resim veya görsel sanatlar öğretmeni ve 1 (bir) Türkçe dersi veya Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır. Eğer okullarda bu branşlarda öğretmen yok ise komisyon tutanağında “diğer” seçeneği işaretlenerek farklı bir branşta öğretmenin komisyona dahil edilmesi sağlanacaktır. Komisyonlarda teknoloji tasarım, grafik tasarım dersi öğretmenleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarda yer alabilir.
İlçe/İl değerlendirmelerinde edebi ve görsel kategorilerde her kademede (ilkokul, ortaokul ve lise) birinciler belirlenecektir. İlçeler ve iller tarafından;

• İl/İlçe birincisi ilkokul edebi eser
• İl/İlçe birincisi ilkokul görsel eser
• İl/İlçe birincisi ortaokul edebi eser
• İl/İlçe birincisi ortaokul görsel eser
• İl/İlçe birincisi lise edebi eser
• İl/İlçe birincisi lise görsel eser

olmak üzere 6 (altı) eser seçilecektir.
İl değerlendirmeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak komisyonca yapılacaktır.

Komisyonlar il milli eğitim müdürlüklerinden 5 (beş), Yeşilaydan 2 (iki) temsilci olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşacaktır. Yeşilay şubesi olmayan illerde komisyonun tamamı İl Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulacaktır.
Evet. İl ödül törenlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ödül törenlerinin gerçekleştirilmesindeki sorumluluk ve koordine İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü) olacaktır. Yeşilay şubelerinin bulunduğu illerde şube yönetimi ödül töreninin gerçekleştirilmesine destek sağlayacaktır.
İl, ilçe ve okullardaki komisyonlarca eserlerin seçimi sırasındaki ve il düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenindeki fotoğraf, video, yerel basında çıkan haberler, komisyon çalışmaları vb. belgeleri sistemde sayfanın sol kısımda yer alan “Etkinlik Görselleri” bölümü kullanılarak sisteme yüklenebilmektedir.
Ödüller, öğrenci velilerinin adına PTT Şubelerine, Yeşilay Genel Merkezince aktarılacaktır.

Ödül Törenlerinde öğrencilere Yeşilay tarafından tasarımı gerçekleştirilecek plaket, çek ve başarı belgeleri İl Millî Eğitim Müdürlüklerince bastırılıp verilebilecektir.
Bu botunlar daha aktif değildirler. İl, ilçe ve okul eser seçme tarihlerinde aktifleşecektir.