Sık Sorulan Sorular

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasının afişleri 41402653-112.02-180/393 sayı ve 05/12/2018 tarihli yazı ekinde İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce İl Müdürlüklerine gönderilen 04/12/02018 tarih ve 23339284 sayılı yazı doğrultusunda afişlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, il ve ilçelerdeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün devlet okullarına ve özel okullara iletilmesi; afişlerin tüm okullarda asılarak yarışma duyurusunun yapılması gerekmektedir.

Okulunuza afiş gelmedi ise, İl-ilçe milli eğitim müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.
Bu yıl sisteme giriş için şifre gönderilmeyecektir.

snsg.yesilay.org.tr adresine girerek sayfanın sağ üst kısmında bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp, MEBBİS kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapabileceksiniz.
Hayır, yarışmanın konusu "bağımlılık" olup yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından görsel ve edebi kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır.

Yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarından; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir. Bir öğrenci hem görsel hem de edebi kategoride başvuru yapabilecektir.
Evet. Okullarda öğrencilerin yarışma için hazırladığı tüm eserler sisteme yüklenecek.

Yarışma kılavuzunun 3. Maddesinde belirtilen tarih aralığında da sisteme yüklenen eserler arasından Okul Birincisi Görsel Eser” ve “Okul Birincisi Edebi Eser” seçimi gerçekleştirilecektir.
Yarışma il/ilçe milli eğitim müdürlükleri özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürlükleri sorumluluğunda ve koordinesinde yürütülecektir.
Evet. Okullarda, okul birincisi görsel eserin orijinali de ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.

İlçede birinci olan ilkokul, ortaokul ve lise görsel birincisi eserleri de il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

İlde birinci seçilen görsel eserlerin orijinali de Yeşilay Genel Merkezine gönderilecektir.
Komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sol menüde yer alan “Jüriler” bölümündeki form doldurulup sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır.

Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
Tüm başvurular snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir.

Edebi eserler, word dosyası şeklinde ya da taranarak sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

Buraya tıklayarak eser gönderim yardım videosunu izleyebilirsiniz.
Hayır. Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecektir.

Eserlerde, grup, sınıf, okul vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. Yapılan bu tür başvurular değerlendirme dışında tutulacaktır.
Hayır. Tüm başvuruların sistem üzerinden gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Sisteme yüklenmeden, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilen eserler değerlendirme dışı kalacaktır.
Evet. Öğrenciler isterlerse iki kategoride (görsel-edebi) başvuru yapabileceklerdir.

Görsel ve edebi kategorilerin her birine en fazla bir eserle başvuru yapılabilecek ve ancak sadece bir kategoride derece alabileceklerdir.
Okul değerlendirmeleri, okul müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca yapılacaktır.

Komisyonlar en az üç kişiden oluşacaktır. İlkokullarda komisyon Türkçe dersi ve resim/görsel sanatlar dersi öğretmenlerinden oluşturulacaktır. Türkçe dersi ve resim/görsel sanatlar dersi öğretmeni olmayan okullarda ise komisyon, sınıf öğretmenlerinden oluşturulacaktır. Ortaokul ve lise düzeyinde komisyonlarda ise en az 1 (bir) resim veya görsel sanatlar öğretmeni ve 1 (bir) Türkçe dersi veya Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır.

Eğer okullarda bu branşlarda öğretmen yok ise komisyon tutanağında “diğer” şeceneği işaretlenerek farklı bir branşta öğretmenin komisyona dahil edilmesi sağlanacaktır.
İlçe/İl değerlendirmelerinde görsel ve edebi kategorilerde her kademede (ilkokul, ortaokul ve lise) birinciler belirlenecektir. İlçeler ve iller tarafından;

• İlçe/İl birincisi ilkokul görsel eser
• İlçe/İl birincisi ilkokul edebi eser
• İlçe/İl birincisi ortaokul görsel eser
• İlçe/İl birincisi ortaokul edebi eser
• İlçe/İl birincisi lise görsel eser
• İlçe/İl birincisi lise edebi eser

olmak üzere 6 (altı) eser seçilecektir.
İl değerlendirmeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak komisyonca yapılacaktır.

Komisyonlar il milli eğitim müdürlüklerinden 5 (beş), Yeşilaydan 2 (iki) temsilci olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşacaktır. Yeşilay şubesi olmayan illerde komisyonun tamamı il milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulacaktır.
Evet, il ödül törenlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ödül törenlerinin gerçekleştirilmesindeki sorumluluk ve koordine il milli eğitim müdürlüklerinde (özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürlükleri) olacaktır.

Yeşilay şubelerinin bulunduğu illerde şube yönetimi ödül töreninin gerçekleştirilmesine destek sağlayacaktır.
Okullarda ve il düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinin fotoğrafları, okul, ilçe ve illerdeki komisyonlarca eserlerin seçimi sırasındaki çalışmalara ait fotoğraflar, videolar ve yerel basında çıkan haber vb. belgeler de sistemde sayfanın sol kısımda yer alan “Etkinlik Görselleri” bölümü kullanılarak sisteme yüklenebilmektedir.
Ödüller, öğrenci velilerinin IBAN numarasına Yeşilay Genel Merkezince aktarılacaktır.

Ödül Törenlerinde öğrencilere Yeşilay tarafından tasarımı gerçekleştirilecek plaket, çek ve başarı belgeleri il milli eğitim müdürlüklerince bastırılıp verilebilecektir.